Beëdigde vertalingen

Heeft u een document dat moet worden overhandigd aan een officiële instantie in het buitenland, dan dient dit document veelal beëdigd te worden door een beëdigd vertaler. Timmer Translations is beëdigd vertaalster en staat ingeschreven bij het Wbtv. In sommige gevallen is het nodig om naast een beëdigd document, ook een apostille te overhandigen aan de betreffende instantie. Een stap verder is legalisatie van de bovengenoemde documenten. Wilt u meer weten over legaliseren, beëdigen of apostilles en wat voor u van toepassing is of wilt u deze zaken graag uit handen geven? Bel 06-20 629716 of stuur een mail: annemieketimmer@outlook.com voor een offerte of advies op maat.